Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym | Wydanie drugie

Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym | Wydanie drugie

Autor: Mieczysław Prystupa

ISBN papier: 978-83-64691-20-1

Premiera: kwiecień 2016

Oprawa: miękka

Format: 170 x 240

Liczba stron: 242

Waga: 0,38 kg

Cena detaliczna: 59,90 zł

Opis:

Niniejsza publikacja jest nową, zaktualizowaną i uzupełnioną wersją książki wydanej w roku 2008, wyróżnionej przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w konkursie za pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2007–2008.

Książka stanowi kompendium wiedzy z metodyki wycen dla słuchaczy podyplomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu dochodowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podręcznik powinien być pomocny w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, gospodarowania nieruchomościami itp.

Praca powinna zainteresować także kadrę ekonomiczną i menadżerską przedsiębiorstw; specjalistów ds. ekonomiczno-finansowych i prawnych; osoby pracujące w bankowości przy obsłudze udzielania kredytów; sędziów wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, syndyków masy upadłościowej i komorników; niektórych urzędników administracji rządowej i samorządowej (odpowiedzialnych za obrót majątkiem publicznym); adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych etc.

Czytelnik w książce odnajdzie m.in.:

 • podstawowe definicje i uwarunkowania dotyczące wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw,
 • omówienie typów i rodzajów wartości nieruchomości,
 • funkcje i cele wycen,
 • charakterystykę rynku nieruchomości, a także rynku przedsiębiorstw,
 • podstawowe modele wycen nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, które wynikają z zasad teorii wartości pieniądza w czasie,
 • omówienie zasad określania prognozy dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw,
 • zasadnicze uwarunkowania prawne wpływające na sposób określania dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • omówienie zasad sporządzania prognoz dochodów wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej,
 • zasady określania stóp używanych zarówno przy wycenie nieruchomości, jak i przy wycenie przedsiębiorstw,
 • zasady wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym z dokładnym omówieniem metodyki szacowania nieruchomości,
 • omówienie metodyki wyceny przedsiębiorstw w podejściu dochodowym.

Do pobrania:

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl