Zagrożenie terroryzmem.
Poczucie bezpieczeństwa na początku XXI wieku oraz wpływ terroryzmu na procesy gospodarcze w wymiarach mikro i makro

Zagrożenie terroryzmem.
Poczucie bezpieczeństwa na początku XXI wieku oraz wpływ terroryzmu na procesy gospodarcze w wymiarach mikro i makro

Autor: Robert Cegiełka

ISBN papier: 978-83-940405-3-6

Premiera: kwiecień 2015

Oprawa: miękka

Format: 170 x 240

Liczba stron: 192

Waga: 0,481 kg

Cena detaliczna: 49,90 zł

Opis:

Dynamika zjawiska terroryzmu we współczesnym świecie wymaga od badaczy i analityków różnorodnych podejść i ujęć badawczych. Koncentrowanie się tylko na jednym wymiarze, a dotychczas z reguły była to sfera polityczna, stanowi daleko idące uproszczenie problemu. Współcześnie terroryści funkcjonują jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, które kieruje swoimi działaniami w sposób kompleksowy. I z pewnością, dokonując analizy zjawiska terroryzmu, należy o tym pamiętać.

Robert Cegiełka w swojej monografii podejmuje się próby analizy oddziaływań terroryzmu na bazie koncepcji bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podobnie jak zjawisko terroryzmu, sfera bezpieczeństwa, która nie jest constans, także ulega ciągłym zmianom. Wymaga to od państw i organizacji międzynarodowych adaptacji do tych zmian w celu sprostania nowym zjawiskom, wyzwaniom i zagrożeniom. A terroryzm zajmuje tu miejsce szczególne, jak bowiem zauważa Autor, w znaczący sposób wpływa on na nasze (obywateli) poczucie bezpieczeństwa, wobec którego rządy państw nie mogą pozostać obojętne.

Monografia stanowi istotny wkład w rozważania na temat zależności pomiędzy terroryzmem jako zagrożeniem a stanem bezpieczeństwa w rozumieniu narodowym i międzynarodowym oraz procesami gospodarczymi w wymiarach mikro i makro.

Prof. UG dr hab. Rafał Ożarowski

Robert Cegiełka – absolwent kilku wyższych uczelni w Polsce i Stanach Zjednoczonych, doktorant Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował w polskiej policji oraz w departamencie stanu USA, a także w firmach i agencjach rządowych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych na stanowiskach związanych z normami bezpieczeństwa.


Spis treści

WSTĘP (7)

ROZDZIAŁ 1. TERRORYZM ZAGROŻENIEM DLA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA (12)
1.1. Geneza terroryzmu (12)
1.2. Istota, pojęcie, źródło i mechanizmy terroryzmu (28)
1.3. Klasyfikacja terroryzmu (39)
1.4. Strach jako narzędzie terroryzmu (48)

ROZDZIAŁ 2. PRZYCZYNY I WPŁYW ODDZIAŁYWANIA TERRORYZMU W SKALI MIKRO I MAKRO (57)
2.1. Przyczyny terroryzmu (57)
2.2. Wpływ terroryzmu na gospodarkę (59)
2.3. Wpływ terroryzmu na życie obywateli (69)
2.4. Synteza (77)

ROZDZIAŁ 3. KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO (79)
3.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (79)
3.2. Nowe rodzaje ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa (96)
3.3. Współczesny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (101)
3.4. Dokumenty i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (104)
3.5. Europejska strategia i koncepcja bezpieczeństwa (107)
3.6. Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa (111)

ROZDZIAŁ 4. POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W POLSCE I NA ŚWIECIE (116)
4.1. Definicje poczucia bezpieczeństwa obywateli (116)
4.2. Obszary bezpieczeństwa (119)
4.3. Terroryzm a kontrola obywateli (123)
4.4. Terroryzm i jego wpływ na bezpieczeństwo (130)

ROZDZIAŁ 5. ZAGROŻENIE TERRORYZMEM A POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA – PRZEGLĄD BADAŃ (135)
5.1. Terroryzm w opinii społecznej w Polsce (135)
5.2. Świat i Stany Zjednoczone (146)
5.3. Unia Europejska, NATO (152)
5.4. Zwalczanie terroryzmu (158)

ZAKOŃCZENIE (171)

BIBLIOGRAFIA (175)
Druki zwarte (175)
Artykuły naukowe (183)
Materiały konferencyjne (185)
Akty prawne (185)
Internet (187)

SPIS TABEL (190)
SPIS ILUSTRACJI (191)
SPIS WYKRESÓW (191)
SPIS RYSUNKÓW (191)
SPIS FOTOGRAFII (192)
SPIS MAP (192)
SPIS TABLIC (192)

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl